Tag: Meander

Results

 • Nias Assumben

  Nias blev i sine unge dage afvist ved citadellet, da han ikke bestod optagelseprøven for at blive maester. I stedet vandrede han landet rundt og endte med at starte sit hverv som apoteker i byen Meander. Han bliver iøvrigt sur når folk spørger til hans …

 • Gaibon Lewen

  Gaibon er en ukuelig optimist, der ser lys i selv de mørkeste tider. Han er af den overbevisning, at man kan bygge en løsning til hvilket som helst problem. Han er intet geni så hans sære opfindelser er sjældent særlig brugbare, men hans sværd og skjolde …

 • Kippa Skillwaith

  Kippa er en ambitiøs og flirtende ungpige i Rhoyas sold. Hendes iver gør hende dygtig til hendes arbejde og hendes flirt gør hende populær hos herrene i huset. Trods hendes lave stand har hun lært at læse og skrive og når hun ikke lægger op til karlene er …

 • Dora Abigail

  Dora er husets jordmoder og er derfor uundværlig. Hendes bryske og hårdhændede natur gør hende dog ikke synderligt vellidt i husholdet. Hun har dog en sund respekt for Rhoya, der også var hende der ansatte Dora i sin tid. Dora lægger ikke skjul på hendes …

 • Alexon Crow

  Septon Crow er kendt som en sjuft i hele Meander, men han er den eneste Septon, der turde blive i rottereden efter at skibet begyndte at synke. Hvor andre gejstlige forargedes af det moralske forfald så Alexon blot muligheder. Småfolket må derfor tage til …

 • Madam Salma

  Salma arbejde i sin tid sammen med Rhoya i Cassiens hushold. De var meget nære venner, men Salma valgte at prøve lykken uden for huset, et valg Rhoya ikke billigede, slet ikke da Salma slog sig ned som den lokale bordelmutter, et hverv der har gjort hende …

 • Lyss Mara

  Lyss er overhoved for Meander's kloster 'the Crone's Coven'. Hun er højtæret af hendes medsøstre, da hun er ganske fanatisk i sin tilbedelse af de syv og nogle går så langt som at kalde hende for 'den kvindelige Baelor'. Hun stiller enorme og urealistiske …

 • Bogdan

  Bogdan er kaptajn i garden i Meander. Selvom han naturligvis er glad for den nylige tilførsel af stærkt tiltrængte soldater, er han ikke just begejstret for de udsigter det kan have for hans placering i hierarkiet. Det rygtes at han er en hyppig gæst i …

 • Lord Jadaniel Cassien

  Jadaniel Cassien er født i AL 155 og er den yngste af afdøde Lord Milthan Cassien's to sønner. Han brugte sin opvækst på at undgå alt, der mindede om ansvar og forpligtelser, velvidende at hans storebror, Milthan den Yngre, var mere end kompetent nok …

 • Ser Rahim Bahadur

  Efter Slaget ved Calciente dukkede Ser Rahim op ved Cormorant's Beaks porte og svor sin troskab, som ridder, til Hus Cassien. Motiverne for Rahims opførsel er ukendte, men frem til nu har han været en stor hjælp for lokalområdet som han engagerer sig …

 • Malora

  Malora er en ung kvinde, der for nylig har overtaget lederkskabet af familien efter hendes far døde i skarvkrigen, som den nuværende konflikt kaldes af småfolket. Hendes familier besidder og forvalter store landområder på vegne af Cassien familien. Det …

 • Abelar

  Abelar-familien er den ældste og rigeste slægt ud over Cassien selv. Abelar er for tiden ude af sig selv, fordi han ældste søn og arving, Olyvar, er blevet kidnappet af banditterne. Han er klar til at betale den løsesum banditterne kræver men har indtil …

All Tags